Cam Sành không hạt

Viện cây ăn qủa Miền Nam  đã lai tạo thành công giống cây cam sành không hạt, Cây này mang lại thu nhập cao cho nông dân. Hiện nay nhu cầu sử dụng cam của người dân rất lớn đặc biệt là loại cam sành to ngọt, nhiều nước. Trước đây giống cam này thường nhiều hạt khi lai tạo được giống cam sành không hạt đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cam sành

Năng suất cam khá cao khoang 25 kg/ 1 cây khối lượng quả trung bình 237g nước khoảng 40 %

>>Mua nho đen Mỹ ở đâu>>

Leave a Reply